top of page

Alıcı ve Satıcı Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta;

 

-Türk Hukuku’na göre göre faaliyette bulunan Kerry Borg  (Sözleşme’ de Kerry Borg olarak anılacaktır.)

 

Web sitesi : www.kerry-borg.com

 

Diğer tarafta;

 

-Bu sözleşme uyarınca, www.kerry-borg.com adresinden veya tüm diğer mecralarından ürün satın alan Alıcı (Sözleşmede “Alıcı” olarak anılacaktır.)

 

Kerry Borg ve Alıcı birlikte taraflar olarak anılacaktır.

 

Aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmış bulunmaktadır:

 

Sipariş ile birlikte Alıcı, bu sözleşmede ve eklerinde ye alan tüm kuralları kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Kerry Borg’un internet sitesinde diğer elektronik ortamlarda veya tüm satış kanallarıyla satışa sunmuş olduğu ürünlerin Alıcı tarafından satın alınması ve Kerry Borg’un ilgili ürünleri Alıcı’nın bildirdiği teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır. 

 

MADDE 3 – ELEKTRONİK SİSTEMLER ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLER ve HİZMETLER

 

I. Kerry Borg’ nın internet sitesinde, diğer tüm elektronik mecralarda satışa sunmuş olduğu mal ya da hizmetlerin temel özellikleri ile diğer bilgileri tüm bu alanlarda yer almakta veya kendisine bildirilmektedir. Alıcı, internet sitesinde yer almayan bir bilgiye dayanarak Kerry Borg’ dan ifa talebinde bulunamaz.

 

II. Sitede veya diğer tüm mecralarda belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Kerry Borg ürünler ve hizmetler için indirim yapma ve yapmış olduğu indirimi geri alma hakkını tek taraflı olarak saklı tutar.

 

III. Sözleşme konusu mal ya da hizmetlerde katma değer vergisi ile diğer tüm vergiler satış fiyatına dahil değildir. Bu vergiler doğduğu oranda Alıcı tarafından ödenecektir. Doğabilecek tüm vergi ve ek masraflardan Kerry Borg’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

IV. Kerry Borg, eksiksiz ve tam olarak ödemesini aldığı ürünü, stokta bulunması halinde ve kendi belirlediği şekilde Alıcı’ ya teslim edecektir. 

 

MADDE 4- TESLİMAT ŞEKLİ

 

I. Kerry Borg, internet sitesinde veya diğer elektronik mecralarda satışa sunulan ürünleri, Alıcı tarafından bedeli tam olarak ödendikten sonra, Kerry Borg’ un stok ve/veya üretim durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede taşıma şirketi aracılığıyla ayıpsız ve hasarsız olarak Alıcı’ ya teslimini gerçekleştirecektir.

 

II. Ürünlerin, internet sitesinde belirtilen bedelleri vergiler ve teslimat ücretin hariç olarak belirtildiği için vergiler ve teslimat ücreti doğrudan Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı bu durumu gayri kabili rücu şekilde kabul eder.

 

III. Teslimat şirketi’ nin Alıcı’ya teslimi aşamasında sorun yaşanması, siparişi verilen ürünün Alıcı' ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Kerry Borg sorumlu tutulamaz. 

MADDE 5 – İADE ve DEĞİŞİM POLİTİKASI

 

I. İade ve değişim, Alıcı tarafından iletilen ölçülere aykırı olarak hatalı yaptığı ürünler için veya ürünün ayıplı veya hasarlı üretilmesi halinde yapılmaktadır. Kişiye özel yapılan ürünler dışında, stoklarda bulunmak kaydıyla kişiye özel olmayan ürünler de satılabilir.  

 

II. İade prosedürü kapsamında ürün kargodan alındığı an, Alıcı’ nın ürünü ayıpsız ve hasarsız bir şekilde teslim aldığı karine olarak kabul edilir. Bu sebeple Alıcı, ürünü teslim aldığı an ayıplı veya hasarlı olduğunu doğrudan kargo şirketine bildirmelidir. 

 

III. Ayıp ve hasar bildirimi akabinde ilgili ürün Kerry Borg tarafından 15 (onbeş) gün içerisinde incelenir. Bu inceleme kapsamında ayıplı veya hasarlı bulunan ürün hakkında Alıcı’ ya olumlu veya olumsuz bir cevap verilir. Ürünün ayıplı veya hasarlı olduğunun Kerry Borg tarafından tespit edildiği takdirde, Alıcı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında yasal haklarını kullanabilir.  Kerry Borg basit bir müdahale ile giderilecek tadilatları yapma hakkını haizdir.

 

IV. Sözleşme kural olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanun’ a tabidir. Ancak standart ürünler dışındaki tüm ürünler kişiye özel olarak üretilmekte ve Alıcı tarafından sağlanan ölçülere göre yapılmaktadır. Bu sebeple özel olarak üretilen ve temin edilen ürünün iadesi veya değişimi mümkün değildir. Bu satışın iptali, para iadesi veya değişimi yapılmayacaktır. Alıcı bu koşulu ürünü satın alarak gayri kabili rücu şekilde kabul etmiştir. Ancak  müşteri memnuniyeti kapsamında Kerry Borg tek taraflı olarak belirli değişimler uygulayabilir.

 

V. Bu sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen hüküm gereği www.kerry-borg.com adresinde belirtilen ürünler Alıcı’ nın ölçüleri ve diğer taleplerine göre kişiye/kişilere özel sipariş olarak hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda www.kerry-borg.com adresi veya diğer mecralar üzerinden yapılan veya yapılacak siparişlerde bu sözleşme hükümlerinde yer alan durumla saklı kalmak üzere herhangi bir iade ve değişim söz konusu değildir.  Kişiye özel olmadan üretilen ve stoklarda bulunmak kaydıyla satılan ürünlerin değişimi ise ürünlerin özel niteliği gereği on gün ile sınırlıdır.  Değişim, Kerry Borg’ un onayı halinde gerçekleşecektir. 

 

VI. Sözleşme kapsamında, Alıcı tarafından kişiye özel olarak yaptırılıp satın alınan ürünlerin kullanımı halinde, ürün ayıplı olsa dahi herhangi bir iade durumu söz konusu değildir. Bu kapsamda ürünün kullanılıp kullanılmadığı gerek etiketin durumu, gerek kumaş incelemesi ve diğer şekillerde incelenmekte ve ürünün kullanılıp kullanılmadığı tespit edilebilmektedir.  Satın alımla birlikte Alıcı’ nın bu durumu bildiği kabul edilir.

 

VII. Sözleşme kapsamında kişiye özel olarak üretilen ürünlerin değişim veya ücret iadesi talebi kabul edilmeyeceği için Alıcı’ nın gönderecek olduğu ölçülerin kesin ve doğru olarak gönderilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kerry Borg’ un üretiminden kaynaklanacak ayıp haricinde Alıcı’ nın ölçülerini veya isteklerini farklı bildirmesi veya ölçülerinin değişmesi halinde de bu madde hükümleri geçerli olup iade, iptal veya değişim yapılmaz. Müşteri memnuniyeti kapsamında Kerry Borg tadilat ve değişim hakkını haizdir.  Ancak Kerry Borg’ un tadilat yükümlülüğü bulunmamaktadır.


 

MADDE 6 - ALICIN KABUL VE BEYANLARI

 

I. Alıcı, www.kerry-borg.com internet sitesinde veya diğer tüm mecralarında kendisine belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı(vergi ve sair ücretler hariç) ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup anladığını ve elektronik ortamda okuma anıyla birlikte gerekli onayı verdiğini beyan eder. 

 

II. Alıcı; bu sözleşmeyi satın alma ile birlikte elektronik ortamda veya diğer mecralarda teyit etmekle, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler ve teslimat ücreti hariç fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiştir

 

III. Alıcı, sözleşmede yazılı tüm bilgileri/ şartları okuduğunu, anladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, bunlara ilişkin ilgili hak ve sorumlulukları taşıyacağını, satın alım işlemi ve internet sitesi ulaşımı ile birlikte kabul ve beyan etmiştir.

 

IV. Kerry Borg’ a ve www.kerry-borg.com ’a ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran Kerry Borg’ un mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması,online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırı olacaktır. Buna ilişkin hukuki ve cezai yaptırımlar doğrudan Alıcı’ nın nezdinde doğacaktır. Alıcı, www.kerry-borg.com adresinde yer alan tüm görseller, bilgiler, içerikler vb. dahil olmak üzere tüm fikri ve sinai haklar ile Sinai Mülkiyet Kanunun’ dan haklarının Kerry Borg’ a ait olduğunu, bu hakları kendisi veya üçüncü kişiler için kullanmayacağını veya kopyalamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. Alıcı, www.kerry-borg.com adresinde bu sözleşmede ve ayrıca belirtilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını ve bilgilerin işlenmesine ve Kanunun izin verdiği durumlarda uygun şekilde paylaşılmasına onayı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

VI. Kargodan veya diğer ulaşım şirketlerinden kaynaklanacak gecikme, hasar, ziya ve ayıptan Kerry Borg’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı, böyle bir durumda doğrudan kargo şirketini muhatap alacak ve tüm beyanlar ile hukuki taleplerini doğrudan kargo şirketine yöneltecektir.

MADDE 7 – KERRY BORG’UN HAK  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

I. Kerry Borg, sipariş edilen ürünleri hazırlamakla yükümlüdür.  Alıcı, ilgili ürünleri teslim aldığı anda incelemekle yükümlüdür. Alıcı’ nın esas itibariyle kargoda teslim alındığı anda ayıp ihbarında bulunması gerekmekteyse de müşteri memnuniyeti çerçevesinde en geç on gün içinde ayıp ihbarında bulunmakla ve ürünü inceleme için göndermekle yükümlüdür.  Aksi bir durumda Alıcı, ayıba ilişkin talep ve başvuru hakkını kaybeder. Ürünlerin kişiye özel olarak yapılması sebebiyle ürünün ayıplı olması halinde iade ve değişim yapılmamaktadır. Ancak gözden geçirildikten sonra Kerry Borg’ nın ürünün ayıplı olduğunu kabul etmesi halinde ürünün tadiline ilişkin durumlar saklıdır.

 

II. Kerry Borg, internet üzerinden satışını yaptığı ürünleri Alıcı’ nın belirttiği beden ve ölçülerde temin edecektir. Alıcı’ nın ölçülerinin sipariş tarihinden farklı olması halinde Kerry Borg’ nın herhangi bir tadil yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Kerry Borg, müşteri memnuniyeti çerçevesinde ilgili tadilatları gerçekleştirebilir. 

 

III. Kerry Borg ürünleri ne zaman ve ne şekilde gönderdiğini taşıma bedeli Alıcı’ ya ait olmak üzere, Alıcı’ ya bildirecektir. 

IV. Kerry Borg, sattığı ürünler karşısında ürün bedelini kredi, banka kartı, havale veya EFT ve sair yöntemlerle tahsil etme hakkını haizdir.  Bankalar ile tahsil kuruluşlarından kaynaklanacak hata ve gecikmelerden Kerry Borg sorumlu olmayacak, Alıcı böyle bir durumda yeniden bedel ödeme yükümlülüğünü ifa edebilecektir.

 

V. Kerry Borg tek taraflı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin internet sitesinde değişiklik yapma ve stok belirleme hakkını haizdir. Alıcı değişiklik yapılmadan önce ayırtmış veya satın alma girişiminde bulunmuş ürünlere ilişkin hak talep edemez.

VI. Kerry Borg’ un ürünü gönderme yükümlülüğü Alıcı’ nın adresini belirtirek taşıma şirketine verilmesi ile sona erer. Bu noktada taşıyanın ürünü ulaştıramaması veya Alıcı’ nın adresinde bulunan kişilerin ürünü teslim almaması hallerinde Kerry Borg’ nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


 

MADDE 8 – FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

I. Taraflar işbu Sözleşme konusu tüm ürün ve hizmetlerde işleme, çoğalma, yayma, temsil ve işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarının ve manevi haklarının (telif hakkı dahil) münhasıran Kerry Borg’ a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

II. Kerry Borg tarafından, Alıcı için özel olarak tasarlanmış veya her ne şekilde olsun satılmış ürünler Alıcı tarından değiştirilerek de olsa kullanmayacak, taklit etmeyecek, kopyalamayacak, başkasına yaptırılamayacaktır.

III. Bu madde kapsamı ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde Alıcı’ nın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmakta olup Kerry Borg her türlü talep ve dava hakkını saklı tutmaktadır.

IV. Alıcı, www.kerry-borg.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na ilişkin aydınlatma ve onam metnini okuduğunu ve ilgili kanunlar uyarınca kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmiştir. 

 

MADDE 9 – MÜCBİR SEBEP 

 

Kerry Borg, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkını kullanabilir. Sözleşme tarihinde mevcut olmayan mücbir sebebin meydana gelmesi halinde, Alıcı’ nın yalnızca erteleme hakkını kullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu husus, ilgili ürünlerin kişiye özel olarak yapılmasından kaynaklanmakta olup kişiye özel olarak üretilen ürünler için tarafların korunması amacını taşımaktadır. Böyle bir durumda Kerry Borg, ilgili siparişi mücbir sebep bittikten sonra Alıcı’ ya gönderecektir.  

 

MADDE 10 – DİĞER HÜKÜMLER

 

I. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu genel hükümlerine göre hareket edilir.

II. Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar İzmir Mahkemelerinde çözülür. Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacaktır.

III. İhtilaf halinde, Kerry Borg’ un bilgi, belge, kayıt ve ticari defterleri tek ve kesin delil teşkil edecektir.

 

IV. Bu sözleşme 10 maddeden oluşmakta olup, Kerry Borg sözleşmeyi tek taraflı değiştirme hakkını haizdir. 

KERRY BORG 
 

ALICI

bottom of page